Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf sociale monitor

1.4.10 Paragraaf sociale monitor

Deze paragraaf is nieuw op verzoek van de auditcommissie. In de programmabegroting bestond deze paragraaf uit de beleidsindicatoren vanuit de 5 themaplannen Sociaal Domein welke (onderdelen) bevat uit programma 4 Onderwijs, programma 5 Sport, cultuur en recreatie, programma 6 Sociaal domein en programma 7 Volksgezondheid en milieu. De uitwerking van deze paragraaf is uitdrukkelijk een groeimodel. In de jaarrekening 2019 hebben we daarom de paragraaf uitgebreid met wat we in 2019 hebben gedaan voor de themaplannen.

ga terug