Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf informatisering

1.4.9 Paragraaf informatisering

De raad heeft in juni 2017 het Informatiebeleidsplan 2017-2021 vastgesteld. Dit informatiebeleidsplan heeft als titel ‘Dronten aan zet, de volgende stap.’
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving. Hierin zijn goede slagen gemaakt. Het is nu tijd voor de volgende stap, namelijk de stap naar het sturen op basis van governance en portfoliomanagement (het beheren van de projectenportefeuille) en het werken onder architectuur. Dat vraagt een andere aanpak in ons werken en betekent dus een herinrichting van IM zelf, teneinde meer en verder vooruit te kijken om vraagstukken in hun volledige context en impact te kunnen beoordelen.
Daarnaast is zichtbaar dat de groei van taken in het Sociaal domein ook leidt tot meer te ondersteunen werknemers, meer werkplekken en meer behoefte aan plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dit vraagt andere digitale en kantoorwerkplekken en vereist meer en andere veiligheidsmaatregelen.

ga terug