Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 3 Economie

Programma 3 Economie

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 2.319

1,4 %

Baten

€ 2.720

1,7 %

ga terug