Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf subsidies

1.4.8 Paragraaf subsidies

De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn terug te vinden in de programmabegroting en in beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht en de lokale regelgeving. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

ga terug