Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 1 Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 3.281

2,0 %

Baten

€ 81

0,1 %

ga terug