Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 9.860

6,1 %

Baten

€ 9.131

5,7 %

ga terug